Dla rodziców

Do pobrania:

Rodzice którzy chcą zapisać dziecko do Zespołu Żłobków Nr 2 muszą wypełnić kartę przyjęć oraz oświadczenie osoby samotnie wychowującej dziecko:

Dokumenty dla rodziców których dziecko zostało przyjęte do Zespołu Żłobków Nr 2:

Pierwszeństwo w naborze będą miały dzieci, których rodzeństwo uczęszcza obecnie do żłobka, dzieci osób samotnie wychowujących (oświadczenie), rodziny objęte PROGRAMEM: WAŁBRZYSKA KARTA RODZINA 3 PLUS (dokument identyfikujący członka rodziny wielodzietnej) rodzice/prawni opiekunowie pracujący lub studiujący w trybie dziennym.

Uchwała nr XXXVI/444/2017 Rady Miejskiej miasta Wałbrzycha z dnia 26.01.2017 r w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych.

Uchwała w sprawie zmiany opłat. (2)