Witamy

DSC04318                             

Rodzice

Z radością witamy Was i Wasze dzieci . Postaramy się zapewnić im w żłobku jak najlepsze warunki zdrowotne i wychowawcze, otaczając je serdecznością i fachową opieką. Pamiętajcie że pierwsze dni pobytu w żłobku są dla Waszych dzieci trudnym okresem. Dziecko zmienia najbliższe otoczenie , styka się z nowymi osobami, nowym pomieszczeniem, nowymi zabawami. Pomóżcie, dokładając wszelkich starań, aby przystosowanie dziecka do nowego środowiska wypadło pomyślnie.

Unikajmy rozbieżności w oddziaływaniu na dziecko w żłobku i w domu rodzinnym. Niech ustalony w żłobku tryb jego życia będzie przestrzegany w domu. Zapewnijmy dziecku spokojną atmosferę domową. Nie reagujcie zniecierpliwieniem, pochopnym wymierzaniem kary za częściej występujące w tym trudnym okresie rozdrażnienie, płacz dziecka.

W miarę możliwości starajcie się w pierwszych dniach skrócić pobyt dziecka w żłobku, odbierając je wcześniej i organizując mu dłuższy pobyt na spacerze.

Pamiętajcie , że Wasz życzliwy stosunek do żłobka rozbudzi w dziecku zaufanie do personelu i ułatwi mu kontakt z opiekunką.

Informujcie personel opiekuńczy o zachowaniu się dziecka w domu, a także pytajcie o jego samopoczucie w żłobku. Prosimy o przekazywanie danych o Waszym dziecku np. o tym co lubi, jakie ma przyzwyczajenia, czego się lęka itp.

Rodzice ! Dyrekcja żłobka spodziewa się, że nasz wspólny wysiłek ułatwi dzieciom adaptację do nowych warunków otoczenia i oszczędzi ich wrażliwy i delikatny układ nerwowy. Przestrzegajcie wyznaczonych przez Dyrekcję terminów pierwszego oddania dziecka do żłobka.

Sposób przyjmowania dzieci ma również wielkie znaczenie. Trafiają one do grup po jedno, dwoje w odstępie kilku dni, co pozwala na lepsze poznanie nowego dziecka, jego potrzeb, nawyków, nawiązania bliższego kontaktu z jedną osobą.

Rodzicom pozwala się indywidualnie obejrzeć pomieszczenia żłobka, w których dziecko będzie przebywało, zaznajamia się z ich rozkładem dnia obowiązującym w żłobku.

W czasie gdy dziecko przebywa w domu, należy stosować wobec niego podobne wymagania do tych, jakie stawia mu się w żłobku, a mianowicie wcześnie usamodzielniać w zakresie najprostszych czynności życiowych ( jedzenie, rozbieranie, ubieranie, mycie ) utrwalać nawyki higieniczne kształtowane w żłobku.

Z poważaniem, pracownicy