Misja placówki

DSC04316

 

 

Żłobek Samorządowy nr 5 będąc placówką opiekuńczo-wychowawczą i edukacyjną, za najważniejsze zadania do spełnienia stawia sobie:

  1. zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa
  2. stworzenie warunków do optymalnego rozwoju dzieci do lat trzech, tak, aby dać im narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesów w codziennym życiu i w dalszej edukacji oraz osiągnięcie dojrzałości przedszkolnej
  3. wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych rodziców
  4. prowadzenie działalności prozdrowotnej, poprzez zapewnienie dzieciom racjonalnego wyżywienia i tworzenie nawyku dbania o higienę
  5. propagowanie idei wychowania estetycznego, rozumianego jako wychowanie przez sztukę oraz wychowanie dla sztuki
  6. stworzenie nowoczesnej, prężnie rozwijającej się placówki opiekuńczo-wychowawczej, otwartej na komunikację i współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym