Zajęcia rytmiczne….

Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku  z przyjemnością Ćwiczenia muzyczno – ruchowe odbywają się z akompaniamentem  instrumentu klawiszowego i prowadzone są przez Panią mgr. Iwonę Sawicką.

Podstawowe elementy tańca i ruchu, mogą pomóc dziecku w wyrażaniu bez słów emocji, przeżyć, doświadczeń; w zwiększaniu własnego potencjału twórczego; w osiąganiu harmonii we wszystkich sferach osobowości.

Wałbrzych, 04.01.2016 r.