Zmiana wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku.

Od dnia 01. stycznia 2021r. wzrosły opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w placówce:

  • za opiekę – było 1,32 zł – jest 2,00 zł.
  • za wyżywienie – było 6,00 zł – jest 7,00 zł