Zarządzenie Prezydenta w sprawie otwarcia żłobków.