Rozwiązanie umowy

Drodzy Rodzice przypominamy o konieczności rozwiązania umowy ze Żłobkiem w formie pisemnej z co najmniej 2 – tygodniowym wyprzedzeniem, ze skutkiem jej rozwiązania na koniec miesiąca.

Rodzice dzieci, które już nie wrócą do Żłobka po okresie przerwy urlopowej ( lipiec ) proszeni są o wypisanie swoich pociech do końca czerwca.

Gotowe druki są do pobrania na stronie internetowej u opiekunów grup oraz u intendenta.

St. pielęgniarka – intendent

Ilona Piekutowska