Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Link do sprawozdania finansowego ZŻS nr 2 : https://bip.cojm.walbrzych.pl/userfiles/file/2023/sprawozdania/ZZS_2.pdf