Oświadczenie rodzica

Informacja dla rodziców dzieci zapisanych do żłobka dotycząca podania tabletek jodku potasu.