,, Co do grosza „

Drodzy Rodzice !

Bardzo prosimy, przy dokonywaniu wpłat za pobyt Państwa dzieci w żłobku, o wpłacanie ,, co do grosza” kwoty wykazanej w rubryce Płatność ! Proszę nie zaokrąglać w górę, a tym bardziej w dół kwot wykazanych,  w tytule płatności wpisywać imię i nazwisko dziecka wraz z dopiskiem Żłobek Samorządowy nr 5. Przypominam również, że płatności dokonuje się do 15 każdego miesiąca – proszę o przestrzeganie terminu płatności.

Przy braku wpłaty za dany miesiąc, dziecko nie będzie przyjęte z dniem 1 następnego miesiąca ! 

Przestrzeganie powyższych zasad ułatwi pracę osób obsługujących płatności Państwa dzieci.

Ilona Kiełbasińska – st. pielęgniarka- intendent.